AVG; Algemene Verordening Gegevensbescherming
30 april 2018
Burendag 2018
8 augustus 2018
Show all

Gratis VOG per 1 november

Het kabinet vindt het belangrijk dat vrijwilligerswerk veilig is en daarom kunnen vanaf 1 november 2018 veel meer organisaties deelnemen aan de regeling Gratis VOG.

De nieuwe regeling geldt voor alle vrijwilligers in Nederland die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Daarmee bedoelen we vrijwilligers die hulp of begeleiding bieden aan kwetsbare groepen of personen. Daarnaast moet er sprake zijn van een risicovolle situatie. Denk bijvoorbeeld aan één-op-één huisbezoeken. We vragen aan organisaties om zelf te beargumenteren waarom er sprake is van een afhankelijkheidssituatie. Vrijwilligers moeten daarbij beschikking hebben over een DigiD.

Het maakt niet uit voor welke organisatie de vrijwilliger actief is. Of dat nu een school, welzijnsinstelling, sport- of hobbyclub is. Als de organisatie maar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en is toegelaten tot de regeling E-herkenning. Kerkelijke organisaties moeten voldoen aan dezelfde voorwaarden als andere organisaties, maar kunnen niet deelnemen via www.gratisvog.nl. Kerkelijke organisaties kunnen meer informatie vinden op www.cioweb.nl.

In de huidige regeling moet de organisatie voor minimaal 70% uit vrijwilligers bestaan. Dat is vanaf 1 november niet meer zo. Organisaties moeten wel aangeven hoeveel vrijwilligers er werken met kwetsbare mensen.

De vrijwilligersorganisatie moet een plan hebben waarin regels en richtlijnen staan omschreven over veilig vrijwilligerswerk. In het plan kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over het hebben van een vertrouwens(contact)persoon, goed aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers en/of het hebben van gedragsregels. Kijk als sportorganisatie of andere vrijwilligersorganisatie hier voor mee informatie.

Om een gratis VOG voor uw vrijwilliger(s) te krijgen, moet u zich als organisatie straks via de website www.gratisvog.nl aanmelden door een digitaal formulier in te vullen. Op dit formulier moet u in elk geval de volgende vragen beantwoorden: Werken er binnen de organisatie vrijwilligers in een afhankelijkheidsrelatie? En voert de organisatie een breder integriteitsbeleid?

Meer informatie over integriteitsbeleid is te vinden op:www.inveiligehanden.nl

Als u zich als organisatie op de juiste manier heeft aangemeld, wordt bekeken of u als organisatie aan de voorwaarden voldoet voordat u wordt toegelaten tot de regeling. Organisaties die zijn toegelaten tot de regeling kunnen VOG’s klaarzetten (lees hier hoe) voor hun vrijwilligers.

De definitieve voorwaarden om gebruik te maken van de nieuwe regeling Gratis VOG worden ruim voor 1 november 2018 op deze www.gratisvog.nl geplaatst.