Uitnodiging Inspiratie- & netwerkavond 2019
4 april 2019
MaS Infomarkt
22 mei 2019
Show all

Leergeld Randmeren zoekt vrijwilligers voor de gemeente Zeewolde

Op dit moment leven steeds meer gezinnen met lage inkomens in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven.
“Meedoen” op school en in de vrije tijd van de kinderen wordt door financiële redenen onmogelijk. Hierdoor krijgen deze kinderen niet de mogelijkheid om zich volledig te ontplooien.
Investeren in de meest kwetsbare groepen kinderen en zorgen dat ze al van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij, is van groot belang voor de ontwikkeling van onze gemeenschap. Niet investeren in de meest kwetsbare groep kinderen heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor onze gemeenschap. De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen.
Leergeld Randmeren wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

DE LEERGELD RANDMEREN FORMULE
• Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie: Gezinnen die Leergeld Randmeren om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs.
• Stap 2: Bemiddeling: Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande/voorliggende voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties/organisaties. Leergeld Randmeren kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.
• Stap 3: Financieel vangnet: Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het betreffende kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen.
• Stap 4: Follow-up en nazorg: Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld Randmeren binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaan.
Leergeld Randmeren werkt met een grote lokale betrokkenheid via hun local-for-local aanpak. Zij werkt geheel met vrijwilligers .

Een coördinator leidt de dagelijkse operatie en de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande/voorliggende voorzieningen en begeleiden hen bij de hulpvraag. Het bestuur van Leergeld Randmeren ondersteunt de coördinatoren en intermediairs bij lokale fondsenwerving en de PR.

Leergeld Randmeren heeft afdelingen in Zeewolde, Harderwijk, Ermelo en putten. Voor de afdeling Zeewolde zijn we nog op zoek naar intermediairs.

Solliciteren of meer informatie? Mail dan naar e.vandennoort@leergeldrandmeren.nl
Verder kunt u onze landelijke website www.leergeld.nl bezoeken.