Koningsdag 2021 is dit jaar weer Woningsdag!
24 april 2021
10 TUIN VRIJWILLIGERS KRIJGEN GRATIS PLANTJE EN BLOEMENZAADJES!
12 mei 2021
Show all

Jongerenwerker Lars Oostland zit vol met plannen voor de jeugd in Zeewolde

Jongerenwerker Lars verruilt Nijkerk voor Zeewolde.

Berichtgeving Stentor Flevoland – 30 april 2021

Jongerenwerker Lars Oostland is aan zijn laatste werkweek in Nijkerk begonnen. Vanaf volgende week is hij het gezicht van het jongerenwerk in Zeewolde.
Lars Oostland is ruim tien jaar jongerenwerker in Nijkerk geweest. Hij wil die ervaringen graag meenemen naar Zeewolde. ,,De eerste tijd zal ik vooral gebruiken om te proeven wat de verwachtingen zijn van de gemeente en partijen waar het jongerenwerk mee samen zal werken. Het aanbod van activiteiten voor de jeugd is nu minimaal, dat willen we in de toekomst verder opschroeven.”

Hij kijkt erg uit naar zijn nieuwe functie: ,,Zeewolde is een hele jonge gemeente die nog steeds groeiende is. Er wonen ruim 22.000 mensen en de populatie jeugd is best groot. Er zit een groot aantal basisscholen en twee middelbare scholen. Qua hoeveelheid jeugd is het dezelfde populatie als in Nijkerk.”
De gemeente Zeewolde heeft er volgens Oostland bewust voor gekozen om een vaste jongerenwerker te positioneren in Zeewolde. ,,In Nijkerk is het aanbod voor de jeugd qua activiteiten minder dan toen ik daar ben gestart tien jaar geleden, maar dat komt ook omdat we als jongerenwerkers een grotere zorgfunctie hebben gekregen. Zo maken we ook veel zaken bespreekbaar: onlangs hebben we bijvoorbeeld interviews afgenomen met transgenders uit Nijkerk.”

Verschillende doelgroepen In het jongerenwerk in Nijkerk heeft Oostland veel verschillende doelgroepen bediend. Zo zijn hier speciale activiteiten opgestart voor kinderen en jongeren met autisme. Ook worden jongeren gecoacht als ze een baan zoeken of als ze huiswerkbegeleiding nodig hebben.
Op de middelbare scholen van Nijkerk is het jongerenwerk veel aanwezig om met jongeren in gesprek te gaan. ,,We zijn meer dan ooit present waar jongeren zijn.”
Tien jaar geleden was dat veel minder. ,,We voeren nu veel gesprekken met partners als de politie en de gemeente, scholen en de verslavingszorg. We zijn een luisterend oor voor jongeren, maar vertolken ook hun mening naar partners toe. Daarnaast hebben we met verschillende instanties en sportscholen samenwerkingen opgestart. Zo konden we ook samen evenementen organiseren en begeleiden, zoals de Koningsspelen.”

Samenwerking

Momenteel werkt de gemeente Zeewolde met veel externe partijen als het om de jeugd gaat. Met de ambulante jongerenwerkers zal ook in de toekomst samengewerkt gaan worden. ,,In Zeewolde spelen dezelfde problemen als in de rest van Nederland. Jongeren vervelen zich en hebben moeite met de invulling van hun vrije tijd.”
Het jongerenwerk in Zeewolde zal een aanbod gaan creëren voor jeugdigen vanaf tien jaar. ,,We spelen hierbij in op de ontwikkeling op cultureel en creatief vlak. De gemeente wil hier graag een aanbod in hebben met een heldere en duidelijke structuur.”

The Basement

In Zeewolde gaan in jongerengroepen steeds meer geluiden op om the Basement open te krijgen, wat vroeger de basis van het jongerenwerk was. Oostland had in Nijkerk een eigen jeugdcentrum in Chill Out en ziet een grote meerwaarde in een vaste plek voor het jeugdwerk. ,,Jongeren hebben vastigheid nodig. In Nijkerk zijn we vijf dagen per week geopend. Het is dus goed als er één of meerdere locaties zijn waar we gebruik van kunnen maken in het jongerenwerk, maar het is ook afhankelijk van de wensen van de gemeente.”
In de gemeente Nijkerk staat het jongerenwerk bekend om de kookcursussen, de voetbalactiviteiten en het Straatvoetbaltoernooi dat jaarlijks wordt georganiseerd. ,,Ik wil het Straatvoetbaltoernooi zeker meenemen naar Zeewolde, dit is een ontzettend leuk evenement voor leerlingen van de basisschool. En zo heb ik nog wel meer plannen om uit te rollen.”