Initiatief starten?

Initiatief starten?

Ideeën en initiatieven vanuit inwoners van Zeewolde zijn belangrijk. Vooral als die vrijwillige initiatieven een bijdrage leveren aan een betere samenleving. Juist inwoners weten heel goed wat er in hun straat, buurt of in Zeewolde speelt en waar behoefte aan is.

Vrijwillige initiatieven van inwoners
Met vrijwillige initiatieven bedoelen wij inwoners, die de handen ineen slaan en samen bijvoorbeeld een park onderhouden, asielzoekers helpen, gehandicapten een dagje uit bezorgen, parkeeroverlast bestrijden, maaltijden uitdelen of een ontmoet-activiteit starten.
Juist deze kleinschalige initiatieven zijn ongelooflijk belangrijk voor onze samenleving. In deze initiatieven staan experiment, creativiteit, vernieuwing, luisteren en ruimte bieden centraal.

Initiatief starten?
Wilt u een vrijwillig initiatief starten in uw buurt of in Zeewolde? Dit kunt u zelfstandig opzetten of de hulp inroepen van Welzijn Zeewolde.
Welzijn Zeewolde kan uw initiatief ondersteunen in een of meerdere ontwikkelfases: ideefase, voorbereiden, organiseren en evalueren.
Ook kan Welzijn Zeewolde initiatiefnemers in contact brengen met andere initiatiefnemers, zodat ideeën gedeeld kunnen worden.

Neem voor meer informatie contact op met m.devries@welzijnzeewolde.nl.

Voorbeelden van initiatieven
Klik hier voor enkele succesvolle initiatieven.

Links
www.greenwish.nl
www.mijnbuurtje.nl
www.movisie.nl/kennisdossiers/buurtkracht
www.movisie.nl/publicaties/ondernemende-burger
www.movisie.nl/trefwoord/burgerinitiatieven
www.oranjefonds.nl
www.voorjebuurt.nl