Spelregels Jeugdfonds gemeente Zeewolde
Lokaal Aanspreekpunt gemeente Zeewolde
Naam: Marion Braun
E-mail: m.braun@zeewolde.nl

Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan sport, zwemmen of cultuur, niemand buitenspel! Vaak betalen ouders deze activiteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland bij te springen.

Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, zwemmen of aan culturele activiteiten mee willen doen, lid kunnen worden van een sportvereniging of culturele aanbieder. Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een maximaal bedrag: - Sport: € 225,- - Zwemles diploma A € 500,- , zie punt 14 - Cultuur € 425,-

Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van deze € 225,-/€ 500,-/€ 425,-, dan is het mogelijk om voor maximaal € 90,- sportkleding/attributen te vergoeden.

Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoedt rechtstreeks de contributie en stort op rekening van de vereniging/aanbieder. Dit betekent dat als er geld over is van de € 225,-/€ 500,-/€ 425,-, er geen recht is op een resterend bedrag. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dit jaar is er dus geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Om Jeugdfonds Sport en Cultuur goed in de praktijk tot uitvoer te brengen, zijn er enkele spelregels van toepassing:

Vooraf: Komt het kind in aanmerking voor een andere gemeentelijke regeling of bijdrage (bijv. Gelrepas of Meedoen regeling) waar de contributie mee kan worden betaald? Zoja, dan eerst gebruik maken van deze regeling. Als dat niet toereikend is of het kind komt er niet voor in aanmerking dan kan een aanvraag bij Jeugdfonds Sport en Cultuur worden ingediend.

1. De aanvraag kan gedaan worden door het invullen van een aanmeldingsformulier. U kunt het formulier downloaden en handmatig invullen. Daarna scannen of een foto van maken en sturen naar m.braun@zeewolde.nl

2. Slechts erkende intermediairs kunnen een aanvraag indienen. Ouders of (trainers van) een sportvereniging kunnen geen aanvraag indienen. Kijk hierboven wie het Lokaal Aanspreekpunt van uw gemeente is. Hij/zij brengt u in contact met een intermediair.

3. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur keert uit ten behoeve van kinderen, wanneer de ouders een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 120% van het sociaal minimum en andere financieringsmogelijkheden voor sport- of cultuurbeoefening ontbreken.

4. Het kind mag bij aanvang niet jonger zijn dan 4 jaar en niet ouder zijn dan 17 jaar.

5. De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van globale informatie over de financiële situatie van de ouders. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld.

6. Er vindt geen officiële check van het inkomen plaats door de intermediair. Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland gaat er van uit dat de intermediair een juiste inschatting kan maken en een schriftelijke motivatie is daarom voldoende.

7. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen. 8. Ieder jaar moet er opnieuw een aanvraag worden gedaan, aangezien de financiële omstandigheden van het gezin kunnen veranderen. Kinderen sporten/culturen dus niet automatisch door.

9. Jeugdfonds Sport en Cultuur keert nooit geld uit aan het kind of aan de ouder(s). Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging of culturele aanbieder worden rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging/aanbieder.

10. Sportkleding en andere attributen kunnen worden aangeschaft op vertoon van een voucher.

11. Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoedt geen contributie en/of sportattributen met terugwerkende kracht.

12. Jeugdfonds Sport en Cultuur vergoedt geen deel van de contributie. Dit betekent dat, indien een jaarcontributie hoger is dan bovengenoemde maximum bedragen, de aanvraag niet wordt goedgekeurd. De enige uitzondering hierop is de vergoeding van zwemlessen om zwemdiploma A te behalen (zie artikel 14).

13. Er worden alleen bijdragen verstrekt voor sportdeelname bij sportverenigingen die zijn aangesloten bij door NOC*NSF erkende sportbonden en culturele aanbieders die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

14. Zwemles met Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland a. Wel vergoed: • Wanneer het kind geen schoolzwemmen krijgt, maar eventueel wel natte gymles. • Als het kind 6 jaar of ouder is. • Alleen diploma A wordt vergoed. • Diploma A heeft een maximale vergoeding van € 500,- per kind. b. Niet vergoed: • Wanneer het kind via schoolzwemmen het diploma kan behalen. • Als het kind jonger dan 6 jaar is.

15. De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de vereniging/aanbieder waarvoor het geld beschikbaar is gesteld. Eenmaal per jaar ontvangt de intermediair een verzoek om te checken of het kind nog sport bij de aangegeven sportvereniging. Mocht hier geen reactie op gegeven worden, dan heeft Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland het recht om in het vervolg geen aanvragen van desbetreffende intermediair goed te keuren.

16. Voor een kind kan geen aanvraag worden gedaan bij zowel sport als cultuur. Er moet dus een keuze worden gemaakt.

Zodra de binnengekomen aanvraag in behandeling is genomen door de backoffice van het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland, wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. De status van de aanvraag kan door de intermediair worden ingezien in het digitale aanvraagsysteem. Meer informatie over het Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland vindt u op Jeugdfonds Sport en Cultuur Gelderland Wanneer de aanvraag compleet én geactiveerd is door Jeugdfonds Sport en Cultuur, wordt er naar gestreefd binnen twee weken na ontvangst van de factuur van de sportvereniging of culturele aanbieder te betalen.