Jeugdfonds Sport en CultuurLogo klein Jeugdfonds

Alle kinderen in Zeewolde moeten kunnen sporten, niemand buitenspel! Vaak betalen ouders de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het Jeugdfonds bij te springen.

Sporten

Wij zorgen ervoor dat kinderen die graag willen sporten, lid kunnen worden van een sportvereniging. Het Jeugdfonds betaalt de contributie en eventuele sportkleding/attributen tot een maximaal bedrag van € 225,- per jaar. Mocht er na het betalen van de contributie geld over zijn van deze €  225,-, dan is het mogelijk om voor maximaal € 90,- sportkleding/ attributen te vergoeden.

Het Jeugdfonds vergoedt rechtstreeks de contributie en stort op rekening van de sportvereniging. Dit betekent, dat als er geld over is van de € 225,-, er geen recht is op een resterend bedrag. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dit jaar is er dus geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in
te dienen.

Spelregels Jeugdfonds gemeente Zeewolde

Cultuur

Kunst is goed voor iedereen en zeker voor kinderen. Kunst is een vriend die je nooit in de steek laat. Het Jeugdfonds helpt kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen hun passie te ontdekken en hun talent te ontwikkelen. Het Jeugdfonds stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, en draagt op die manier bij aan een creatieve en innovatieve samenleving.

Het Jeugdfonds Cultuur is een landelijk netwerk van stedelijke en provinciale fondsen ondersteund door een landelijk bureau. Het Jeugdfonds is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek maken, toneel willen spelen, maar waar thuis geen geld is voor lessen of instrumenten. Het Jeugdfonds geeft deze kinderen een financieel steuntje in de rug. Het Jeugdfonds betaalt de contributie tot een maximaal bedrag van € 500,- per jaar. Het Jeugdfonds vergoedt rechtstreeks de contributie en stort op rekening van de vereniging. Dit betekent, dat als er geld over is van de € 500,-, er geen recht is op een resterend bedrag. Eén aanvraag is voor een periode van 1 jaar, niet korter en niet langer. In dit jaar is er dus geen mogelijkheid om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Voor Zeewolde is Marion Braun contactpersoon van het project en tevens intermediair. U kunt contact opnemen voor aanvragen via: m.braun@zeewolde.nl of via telefoonnummer: 036-522 4655 ( dinsdag tot en met donderdag van 9.00 – 16.30 uur) .

Nieuwsgierig? Kijk voor de werkwijze op Jeugdfonds Sport en Cultuur

Aanvraagformulier bijdrage Sport en Cultuur