Sport(en) in de buurt

Sporten en bewegen gebeurt niet alleen in georganiseerd (verenigings) verband, maar juist ook op straat, in de wijken en dorpen. Sporten of bewegen moet hier de nodige aandacht krijgen. Er wordt daarbij aansluiting gezocht bij ouders, het dorps- en wijkleven en de lokale voorzieningen.

De buurtsportcoach helpt bij het zoeken naar samenwerking en biedt hulp bij het opzetten van activiteiten en het leggen van verbindingen met als doel: een gevarieerd en samenhangend aanbod aan betaalbare en professionele sportfaciliteiten.
Voor jong en oud, en nooit (te) ver van huis.

Meer informatie ga naar www.sportencultuurzeewolde.nl