Dienstencentrum Sfinx

In het dienstencentrum van de Sfinx worden door zelfstandige groepen wekelijkse activiteiten aangeboden.
Naast de activiteiten op het gebied van bewegen, denksport, creativiteit en informatie zijn er ook ontmoetingsmomenten.
Hierbij heeft de Ouderenadviseur indien nodig een coachende rol.
Er is een samenwerkingsverband met de seniorenraad en de verschillende ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB.

Dienstencentrum Sfinx, Flevoweg 69, 3891 HA Zeewolde.

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag op (036) 522 6084.