Sinds januari 2020 is Zeewoldevoorelkaar actief, welke is ondergebracht bij Welzijn Zeewolde. Zeewoldevoorelkaar.nl is het online portaal voor vraag & aanbod van vrijwillige inzet in en om Zeewolde. Naast de mogelijkheid om je vraag en/of aanbod online te plaatsen en een match te vinden, is er ook een mogelijkheid om gebruik te maken van de bemiddelingsdienst Zeewoldevoorelkaar. Deze bemiddelingsdienst wordt bemand door de medewerkers van Welzijn Zeewolde die haar vrijwilligers kan inschakelen voor kleine klussen/hulpvragen. Al deze vrijwilligers zijn voorzien van een vrijwilligerscontract en kennen zij persoonlijk.

U kunt een beroep doen op onze dienst als u via het online platform nog niemand heeft weten te vinden en u ziek, slecht ter been of een handicap heeft. Als familie ver weg woont en u al zo vaak een beroep heeft gedaan op uw buren, of als uw structurele mantelzorger uitvalt.

Wij vragen u wel om zich te realiseren dat het om vrijwilligerswerk gaat en hebben daarom ook de volgende afspraken voor hulpvragen opgesteld.

Kosten
Vrijwilligers moeten soms kosten maken tijdens het vrijwilligerswerk dat ze voor u doen. Hierbij moet u denken aan een rit met de auto naar u toe en het inzetten van eigen gereedschap bij klussen bij u in en om huis.
Omdat wij het belangrijk vinden dat de vrijwilligers niet voor deze kosten opdraaien vragen wij u om een kleine bijdrage.

De bijdrage voor de vrijwillige hulpdiensten zijn als volgt:

  • Boodschappen doen € 2,50 per keer
  • Klus in de tuin € 2,50 per keer
  • Technisch klus € 2,50 per keer
  • Vervoer in Zeewolde € 3,00 per rit
  • Vervoer buiten Zeewolde € 0,30 per kilometer
  • Vervoer naar Harderwijk € 9,50 retour excl. parkeerkosten

Hoe werkt het
De vergoeding komt geheel ten goede aan de vrijwilliger en is voor de onkosten die hij of zij maakt. U draagt er zelf zorg voor dat de bijdrage (in gepast geld) aan de vrijwilliger wordt gegeven.

Wij hopen op uw medewerking en gaan er van uit dat u uit eigen initiatief het geld aan de vrijwilliger geeft, zodat deze niet hoeft te vragen naar de bijdrage.

Afspraken:
• Vrijwilligers kunnen slechts een dienst verrichten die met gezond verstand opgelost kan worden. Dus geen specialistisch vakwerk.
• Een klus mag niet te groot zijn. Een klus van maximaal 2 uurtjes is oké, maar groter niet. De vrijwilligers hebben altijd de mogelijkheid om de klus te weigeren, omdat het te groot of te specialistisch is.
• Het kan niet om structurele klussen gaan, zoals grasmaaien, structureel tuinonderhoud of het huishouden doen. Voor structurele problemen moet er gezocht worden naar structurele oplossingen.
• De vrijwilliger die bij u komt, kan alleen de klus of de rit welke u heeft aangevraagd uitvoeren. Alleen de afspraken die bij ons zijn geregistreerd, vallen onder de verzekering voor de vrijwilligers.
• Als u nog een keer hulp wilt hebben van een vrijwilliger kunt u opnieuw de hulplijn van Zeewoldevoorelkaar bellen. Wij kunnen niet beloven dat u hulp krijgt van dezelfde vrijwilliger, maar kunnen u verzekeren dat ook andere vrijwilligers gemotiveerd zijn.
• De vrijwilliger kan om privacy redenen niet zijn privé telefoonnummer aan u doorgeven. Het is ook niet de bedoeling dat u op andere wijze rechtstreeks contact legt met de vrijwilliger.
• Ter ‘voorkoming van misverstanden i.v.m. geldzaken’ schrijft u altijd samen met de vrijwilliger op hoeveel geld u meegeeft voor de boodschappen. Vrijwilligers mogen niet uw pinpas en code ontvangen en meenemen voor boodschappen. U dient te zorgen voor contant geld.
• Als een vrijwilliger een klus voor u komt doen, wordt er van u verwacht dat u het juiste gereedschap en of materiaal in huis heeft. Zoals tuingereedschap, klusgereedschap, boodschappentas, etc. Is dit echter niet aanwezig, dan dient u dit aan te geven als u de klus aanvraagt.
• Te allen tijde houden wij ons het recht voor om een klus te weigeren. De medewerkers aan de telefoon proberen een goede inschatting te maken van uw hulpvraag en zullen het ook aangeven als zij inschatten dat de vraag te groot of te structureel is. Dan zullen zij u zo goed mogelijk adviseren over andere mogelijkheden om uw hulpvraag opgelost te krijgen.
• Als u klachten heeft over onze dienst of het werk dat door een vrijwilliger is gedaan dan kunt u dit altijd bij ons melden.

De bemiddelingsdienst Zeewoldevoorelkaar van Welzijn Zeewolde is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur via 036-5224655 of stuur een e-mail naar info@zeewoldevoorelkaar.nl. U kunt ook altijd even binnenlopen in het Vraaghuis aan de Stevinweg tijdens één van onze spreekuren, kijk op Spreekuren Vraaghuis